خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو سلام بر خورشید با حرکات چرخشی 2
در این ویدئو تمریناتی برای کشش بدن از زیر بغل تا نوک انگشتان پا و همچنین تمرین با بالش آجری آموزش داده میشود.