خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو سلام بر خورشید با حرکات چرخشی 4
با مشاهده تمرینات ارائه شده توسط مربی میتوانید بدن را کاملا در حالت کشیده قرار دهید به طوری که کشش را در قسمت های مختلف بدن از جمله شانه، دستها، گردن و سینه حس کنید. بعلاوه قادر خواهید بود تعادل خود را روی یک دست با کمک بالش آجری حفظ کنید.