خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو سلام بر خورشید با حرکات چرخشی 6
با مشاهده تمریناتی که در این ویدئو آموزش داده میشود، میتوانید اوج کشش را در دست ها، گردن و فک ایجاد کنید. بعلاوه مربی شما را با حرکت عقاب آشنا می کند و چگونگی انجام آن را آموزش میدهد.