خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو تمرین با کتل بل
اگر می خواهید با تمرین کمتر، نتایج بهتری کسب کنید، سراغ کتل بل بروید. کتل بل ،معمولا از جنس چدن، وزنه‌ای شبیه به یک توپ دسته دارمی باشد. کتل بل‌ها در وزن‌ها و سایزهای مختلف عرضه می‌شوند و استفاده درست ازآنها باعث افزایش استقامت، تناسب اندام و فرم دهی و قدرت بخشی به عضلات بدن، افزایش انعطاف پذیری می‌شوند.