خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو دستبند بافت
در این ویدیو نحوه درست کردن دستبندهای بافت با استفاده از نخ گوبلن آموزش داده شده است. برای بافتن این دستبندها به هیچ ابزاری نیاز ندارید.