خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو پادری پارچه ای
در این ویدیو با یک روش ساده برای درست کردن پادری با استفاده از تکه های پارچه های رنگی آشنا خواهید شد.