خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو جغد درخت کاج
در این ویدیو با روشی ساده برای تزیین میوه درخت کاج با استفاده از نمد، به شکل جغد آشنا خواهید شد.