خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو صورتک گلی (3)
در این ویدیو مراحل ساختن صورتک با استفاده از گل مجسمه سازی آموزش داده شده است. (تصحیح فرم چشم ها، لب و بینی)