خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو کار با مداد رنگی
در این برنامه مقدمه‌ای درباره استفاده از مداد رنگی و تکنیک خشک در هنر نقاشی ارائه شده و همچنین انواع مداد رنگی از لحاظ تعداد، کیفیت، قیمت و کارایی معرفی شده است.