خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تکنیک هاشور- طرح انگور
در این طرح به علت استفاده از مقوای خاکستری رنگ مقوا بر کار حاکم شده و به اصطلاح یک هارمونی یا هماهنگی خاکستری را در کل نقاشی ایجاد کرده است. در این قسمت دانه‌های انگور یکی پس از دیگری به کار اضافه می‌شوند.