خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو معرفی سیاه‌ قلم
در قسمت ابتدایی مجموعه آموزش سیاه قلم مدرس این رشته، علی کشاورز، به معرفی این شاخه از هنر و ابزارهای مورد نیاز آن می‌پردازد و سپس شروع به کشیدن طرح یک مدل می‌کند.