خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو طرح موی سر
پس از پرداختن به طرح اولیه اجزای چهره، دراین قسمت نوبت به شروع کار روی موهای سوژه می‌رسد که با توجه دقیق به مدل در جهت‌های مناسب کشیده می‌شود.