خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو مدیریت در مقابل مشورت
پس از طی شدن دوران کودکی و با فرارسیدن بلوغ، زمانی می‌رسد که نوجوانان سِمَت مدیریت را از والدین خود سلب می‌کنند. در این هنگام چه باید کرد؟ به تماشای این ویدیو بنشینید تا راه حل را دریابید.