خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو کادوپیچی با طرح پلیسه‌دار به سبک ژاپنی
در ویدئو پیش رو، روش کادوپیچی و تزئین هدیه عروسی با طرح پلیسه‌دار به سبک ژاپنی آموزش داده می‌شود.