خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو پخت یخنی- 1
یخنی یکی از خورش‌های محلی شهرستان درگز است که در مراسم‌ها و اعیاد خاص خود آن را درست می‌کنند. این خورش به عنوان غذای اصلی مصرف می‌شود و مواد اصلی آن را گوشت و برنج تشکیل می‌دهد. در این ویدیو نحوه آماده سازی مواد را به شما آموزش خواهیم داد.