خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو یتیمچه بادمجان
یتیمچه به طور کلی غذایی است که در آن از محصولات گوشتی استفاده نمی‌شود و مواد تشکیل دهنده آن را سبزیجات مختلف تشکیل می‌دهد.