خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو ننه کرپ با اسفناج 1
کرپ کلمه‌ای فرنسوی است و در واقع نوعی از پنکیک است که به صورت بسیار نازک درست می‌شود. کرپ معمولا از آرد گندم درست می‌شود و می‌توان داخل آن را با انواع مواد خوراکی پر کرد. در این ویدیو می‌خواهیم نحوه درست کردن کرپ را به شما آموزش دهیم.