خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو کوفته معلا 1
کوفته معلا شبیه کوفته تبریزی است و تنها تفاوت آن در اندازه و نحوه سرو آن است. این نوع کوفته بسیار بزرگ است و در داخل آن یک جوجه کوچک قرار دارد. در این ویدیو روش آماده کردن مایه آولیه این نوع کوفته را آموزش خواهیم داد.