خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو کوفته معلا 2
کوفته معلا را می‌توان شکل مجلسی کوفته تبریزی نامید به خصوص که داخل شکم این کوفته یک جوجه سوخاری قرار می‌گیرد. در این ویدیو روش طبخ و آماده کردن این نوع کوفته را به صورت گام به گام آموزش خواهیم داد.