خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو مقدمه نقاشی آبرنگ
نقاشی با آبرنگ تکنیکی است که در آن رنگ در آب حل می‌شود و از ترکیب و کاربرد این دو ماده روی مقوا طرح مورد نظر به وجود می‌آید. در این بخش مقدمه‌ای بر آموزش تکنیک نقاشی آبرنگ را خواهید دید. این برنامه جزئیات نقاشی با آبرنگ را به صورت کاربردی معرفی می‌کند.