خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو آموزش طراحی و نقاشی
در این برنامه مقدمه‌ای بر آموزش طراحی و نقاشی را خواهید دید. علاوه بر این، نکات آموزنده‌ای درباره نوجوانان و ارتباط آن‌ها با هنر در این ویدئو بیان می‌شود.