خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو توضیحاتی در باب آموزش خط تحریری
خط نستعلیق، یکی از شیوه‌های نگارش خط در خوشنویسی فارسی است. این خط در ایران شکل گرفت و بیشتر هم در ایران رواج دارد. در این ویدیو توضیحات مختصری در مورد این نوع نوشتار خواهید شنید.