خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو دورنمایی در طراحی
یکی از شیوه‌‌هایی که در طراحی اشیاء را واقعی‌تر نشان می‌دهد شیوه اجرای دورنمایی است. دورنمایی باعث می‌شود که اشیاء را با عمق بیشتری طراحی کنید. با تماشای این برنامه با دورنمایی در طراحی آشنا می‌شوید.