خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو صمیمی ماندن با نوجوان
برای صمیمی ماندن با فرزند نوجوان، والدین باید بدانند چگونه نقش یک مشاور خوب را ایفا کنند و چطور با شیوه‌های صحیح اعتماد، فرزندشان را به خود جلب کنند. در این ویدیو با این شیوه‌ها آشنا خواهید شد.