خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو صحبت با پسر نوجوان
امروزه صحبت کردن با یک پسر نوجوان قلق مخصوص به خود را دارد و در اکثر موارد نمی‌توان با استفاده از روش‌های گذشته نتیجه مؤثر گرفت. در این برنامه یکی از بهترین راههای صحبت با یک پسر نوجوان معرفی شده است.