خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو برخورد با هم سن و سالان
تقریباً همه فرزندان در نوجوانی به فاصله گرفتن از خانواده و نزدیک شدن به هم سن و سالان خود گرایش دارند. در این مقطع وظیفه پدر و مادر است که با یک رویکرد درست با این موضوع مواجه شوند که با آن در این برنامه می‌شوید.