خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تشخیص دورغگویی نوجوان
دروغگویی در بین نوجوانان خیلی شایع است و پدر و مادر باید در هر موقعیتی آماده تشخیص آن باشند. این برنامه والدین را به تکنیک‌هایی مجهز می‌کند که به این موضوع کمک می‌کند.