خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو ورزش و یادگیری
اهمیت انجام فعالیت فیزیک و داشتن تحرک و تأثیر آن روی یادگیری و تحصیل دانش‌آموزان به شکل روزافزون تحقیقات علمی و تجربی مورد تأکید قرار می‌گیرد. پس والدین آگاه نباید از این موضوع در پرورش فرزندانشان غافل شوند.