خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو آموزش مسئولیت‌پذیری به نوجوانان
در سنین نوجوانی فرزندان باید یاد بگیرند که هر حرف یا رفتاری پیامدی دارد و اگر عملی از آنان سر زد باید منتظر عکس‌العمل آن نیز باشند. در این برنامه بیشتر با این موضوع آشنا می‌شوید.