خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو آموزش تصمیم‌گیری‎‌های درست به نوجوانان
فرزندان در نوجوانی به دنبال استقلال هستند و یکی از جنبه‌های استقلال تصمیم‌گیری است. اما از آن جا که نوجوانی یک دوره گذار است، والدین نیز باید از تصمیمات فرزندان خود آگاه باشند و مانند این برنامه آنان را در مسیر درست راهنمایی کنند.