خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو آموزش دنباله‌رو نبودن به فرزند
نوجوانان و مخصوصاً دختران نوجوان اغلب در شرایطی قرار می‌گیرند که از یک دوست در گروه دوستی خود دنباله‌روی می‌کنند. این دوست حتی ممکن است با آن‌ها بدرفتاری کند. برای حل این مشکل به این برنامه نوجه کنید.