خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو روش‌های متفاوت یادگیری در فرزندان
یادگیری در افراد مختلف متفاوت است. اگر نوجوانی در یادگیری مشکل دارد به معنای ضعف او نیست بلکه ممکن است نابغه نیز باشد. به قول اینشتین نمی‌توان از یک ماهی انتظار داشت از درخت بالا برود!