خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو پیدایش گرایش به دوستان
یکی از شایع‌ترین پدیده‌های دوران نوجوانی، گرایش نوجوان به دوستان و هم‌سن و سالان خود است و این موضوع در حالت افراطی تا جایی پیش می‌رود که فرد حول محور دوستان می‌گردد و از آن‌ها هویت می‌گیرد. در این زمان والدین باید بدانند چگونه توجه فرزندان را به خود جلب کنند.