خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو تفاوت سمت چپ و راست مغز کودکان
شناخت بهتر بدن کودکتان می‌تواند به شما کمک کند در بزرگ کردن او و نیز شکل دادن به شخصیت او موفق تر عمل کنید. در این ویدیو خواهید دید که چگونه می‌توانید با شناخت نوع عملکرد سمت چپ و راست مغز کودک خود به فرزندتان کمک کنید تا بین این دو قسمت مغز خود ارتباط برقرار کند و بتواند در آینده بهتر از آن ها بهره‌برداری کند.