خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو راهکارهای ایمنی پرستار کودک
اگر از آن دسته والدین شاغل هستید که نیاز دارید برای نگهداری از فرزندتان پرستار استخدام کنید باید حتما از صلاحیت او اطمینان پیدا کنید و بدانید که چه مواردی را باید با او در میان بگذارید. در این ویدیو خواهید دید که این موارد شامل چه موضوعاتی می‌شوند و یک پرستار کودک خوب و شایسته نیاز دارد چه دوره‌هایی را آموزش ببیند.