خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو راهکارهای آموزش استفاده از سرویس بهداشتی
فرآیند آموزش استفاده از سرویس بهداشتی به کودک نیز یکی از دشوارترین چالش‌ها برای والدین محسوب می‌شود. در این ویدیو خواهید دید که چگونه می‌توانید برای کودک خود جلسات آموزشی برگزار کنید تا به مرور با روند کار آشنا شود و نیز خواهید دید که بهتر است بر اساس جنسیت این آموزش توسط پدر یا مادر انجام شود.