خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو انتقال از همخوابی به تخت مخصوص کودک
در این ویدیو خواهید دید که سن مناسب کودک برای انتقال به تخت مخصوص کودک چه سنی است چرا که لازم است مسئولیت بزرگی را به عهده بگیرد. همچنین با بهترین روش برای انجام اینکار نیز آشنا خواهید شد.