خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو غذای هضم نشده در مدفوع کودک
ممکن است برخی از والدینی که به تازگی صاحب اولین فرزند خود شده‌اند به دلیل نداشتن تجربه با دیدن غذای هضم نشده در مدفوع کودک خود نگران شوند و فکر کنند که این اتفاق ناشی از یک مشکل بسیار جدی است. در این ویدیو خواهید دید که این اتفاق طبیعی است و با دلیل آن نیز آشنا خواهید شد.