خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو زمان بیرون آوردن کودک نوپا از گهواره
در هر مرحله از زندگی کودک، والدین با چالش‌هایی رو‌به‌رو هستند که هر كدام آن را به شيوه خود حل می‌كنند؛ از شیر گرفتن، آموزش دستشویی رفتن و بالاخره جدا خواباندن کودک، برای بسیاری از پدر و مادرها یک مشکل بزرگ تلقي می‌شود و گاهي حل كردن آن غیرممکن به نظر می‌رسد. اما شاید جدا کردن اتاق خواب کودک آنقدرها هم که به نظر می‌رسد سخت نباشد، در این ویدیو خواهید دید که تنها کافی است بر سر حرف خود بمانید تا کودک متوجه شود باید در تخت خودش بخوابد.