خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو چگونه پدر با کودک خود صمیمی شود
این نکته را باید در نظر گرفت که احساس صمیمیت و راحتی با خانواده از سن کودکی آغاز و در سنین نوجوانی نهادینه می‌شود؛ یعنی اگر والدین به کودک خود اجازه نزدیک شدن ندهند تا با آنان صمیمی شود در دوره نوجوانی نمی‌توانند این احساس را در فرزند خود ایجاد کنند. در این ویدیو با نکاتی آشنا می شوید که به شما کمک می کند تا فرزند خود صمیمی شوید.