خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو چگونه کاری کنیم فرزندمان با ما صحبت کند
برقرار كردن ارتباط با كودكان از زمان نوزادى به بعد يكى از بهترين و خوشايندترين تجربه‌ها هم براى فرزند و هم براى والدين است. كودكان با گرفتن اطلاعات از فعل و انفعالات و تجربه‌هاى به دست آمده از ديگر كودكان، جوانان و دنياى اطراف خود بطور روزانه، يادگيری‌هايى به دست مى‌آورند. بنابراین قطعا اطلاعاتی برای قسمت کردن با شما دارند. در این ویدیو خواهید دید که چگونه می‌توانید راهی برای ایجاد اشتیاق در او یاد بگیرید تا با شما صحبت کند و اتفاقاتی را که تجربه می‌کند با شما به اشتراک بگذارد.