خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو کاهش دادن تب به صورت طبیعی
برای پایین آوردن دمای بدن هنگام تب کردن راهکارهای مفیدی وجود دارد که در این ویدئو ذکر شده‌ است.