خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو حرکات یوگا برای ورزش دادن بدن
حالتهایی برای شکل دادن به بدن وجود دارند که باعث می ‌شوند تمام مهره‌ ها و اعضای بدن در بهترین حالت خود قرار بگیرند و در عین حال هیچ تنش و فشاری به بدن وارد نشود. این حرکت ها، حرکت های ابتدایی در علم یوگا هستند که به عملکرد بهتر بدن و آرامش یافتن آن کمک می‌ کنند. به کمک همین چند حرکت ساده می‌ توانید بدن خود را به بهترین شکل ممکن ورزش دهید.