خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو آرامش در ارتباط با آفتاب
علم پزشکی ثابت کرده است که در اثر فشار‌های عصبی روزانه عضلات و ماهیچه ‌ها دچار شک عصبی میشوند و ممکن است در نقطه ‌ای خاص دچار گرفتگی عضله شوید. در روش بر قراری ارتباط با خورشید و انرژی گرفتن از آن در حالتی کاملا ساکن قرار می گیرید و بدنتان در آرام ترین وضعیت ممکن خود می باشد. به این طریق تمامی تنشها از بین رفته و بدنتان آرامش خود را باز می‌ یابد.