خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو حرکت جنگجو
حرکت جنگجو یک حرکت پویا است چون ترکیبی از انعطاف پذیری، مقاومت و قدرت است. این حرکت به ساخت تعادل بهتر کمک می ‌کند و همچنین از درد پایین کمر پیش گیری می‌ کند. این حرکت نیز مانند بسیاری از حرکات دیگر یوگا روی ماهیچه های پا بسیار اثر گذاشته و آنها را تقویت می نماید.