خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو حرکت درخت در یوگا
حرکت درخت در یوگا در قسمت ران ها بیشترین تاثیر را دارد. و موجب درمان سیاتیک می شود. از فواید آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: • نیرو بخشیدن به رانها، قوزک پا و ستون فقرات • کشش در کشاله ران ، داخل رانها، قفسه سینه و شانه ها • تقویت تعادل • از بین بردن سیاتیک و کاهش صاف بودن کف پا