خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو چرخش در ستون فقرات
چرخش در ستون فقرات برای جوان نگه داشتن بدن بسیار مهم است، مخصوصا اگر کل روز را پشت کامپیوتر می ‌گذرانید. در این حرکت باسن روی زمین قرار می‌ گیرد، پس کمتر می‌ توانید این قسمت از بدن را بچرخانید، به همین خاطر چرخش ستون فقرات وابسته به قفسه سینه می‌ شود و مزایای این حرکت را بیشتر می ‌کند.