خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو حالت کودک
حرکت کودک حالتی است برای استراحت کردن. بازسازی و تسکین بدن از استرس – هم فیزیکی هم روانی. این حرکت همچنین باعث کشش ران، زانو، مچ پا، باسن و پشت کمر می ‎شود و به ستون فقرات، شانه ‎ها، و گردن استراحت می ‎دهد. در این ویدیو به شما آموزش داده شده است که چگونه آن را به درستی انجام دهید.