خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو حالت خوابیده و پاها روبه بالا
حالت خوابیده و پاها رو به بالا جزء حرکاتی است که ماهیچه ‌های پا را هدف قرار داده است. وقتی بصورت مرتب و صحیح انجام شود، ماهیچه‌ های پا را سفت و نیرومند می ‌سازد. کششی که در حین این حرکت به کشاله ران وارد می شود باعث نرم شدن محور حرکتی نیز می گردد و با بالا رفتن سن از خشکی بدن و آسیب پذیر بودن آن جلوگیری می کند.