خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو حرکت جسد در یوگا
حالت جسد سخت‌ ترین، آسانترین و مهمترین حرکت یوگا است، حتی مربیان حرفه ‌ای که به شکل‌ های مختلف بدن خود را منعطف و شکل می‌ دهند نیز این حرکت را برای خود چالش برانگیز می‌ دانند. اما بسیار مهم است که تمرین خود را با 5 تا 10 دقیقه آرامش عمیق به اتمام برسانید. در طول این مدت بدنتان شروع به بهره بردن از مزایای ورزشی که کردید می‌ کند، ذهنتان آرام می ‌شود و می‌ توانید در ادامه روز احساس تازگی کنید.